U, de petitionaris

Aanpassing van de urenverantwoordingsprocedure AFSG

60 ondertekeningen

Het urenverantwoordingssysteem van de AFSG biedt momenteel te weinig efficientie voor mederwerkers met een voorspelbare, overzichtelijke urendeclaratie. Dit dient verbeterd te worden om te voorkomen dat medewerkers, inclusief administratief medewerkers, hier overbodig veel tijd aan kwijt zijn.

Petitie

Wij

Medewerkers van de Agroculture and Food Science Group, verbonden aan de Wageningen Universiteit,

 

constateren

Dat in het huidige systeem voor urenverantwoording teveel wordt uitgegaan van een medewerker met een hoge mate van variabiliteit m.b.t. de gemaakte uren en de projecten waaraan deze worden toegeschreven. Hierin wordt onvoldoende rekening gehouden met medewerkers met een beperkt aantal (of slechts 1) projecten voor wie het resulterende systeem nu een overbodige exercitie vormt.

 

en verzoeken

Medewerkers met een zeer regelmatige en voorspelbare urenverantwoording de mogelijkheid te bieden urenverantwoording voor de periode van een volledige arbeidsjaar in 1 keer te laten vaststellen. Dit kan plaatsvinden in de vorm van een voorlopige vaststelling aan het begin van het jaar, en een definitieve vaststelling bij afloop van dat jaar.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
universiteitsbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
30-06-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Sam Molenaar 

Geschiedenis

Ondertekeningen